אלפועאני.. התיאום עם סוריה הוא אינטרס לאומי-לבנוני

ביירות – סאנא

יו”ר הוועד הפועל של תנועת אמל מוסטפא אלפועאני חזר על הדגשת כי התאום ושתוף הפעולה עם סוריה הם אינטרס לאומי-לבנוני, וציין כי מה שמכונה “חוק קיסר” האמריקני נועד לפגוע ברצונם של בני עמינו ושל ציר ההתנגדות.

אלפועאני אמר בנאום שנשא במהלך מפגש שקיימו ארגנוי חיזב אללה, תנועת אמל, המפלגות והכוחות הלאומיים הלבנוניים בבעלבק: ( אנחנו צריכים לקיום כל סוג שהוא של מגע בינינו לבין סוריה ), וזאת לטובת לבנון ולא רק לטובתה של סויריה, וציין כי דבר זה פותח אופקים חדשים לחקלאות ולתעשיה לבנוניות.