נשיא אל-אסד עמד בראש ישיבת המפקדה המרכזית של מפלגת בעת’ הערבית סוציאליסטית