ראש איגוד עורכי הדין בירדן: אנו מצדדים בסוריה מול ההליכים התוקפניים של ארה”ב

עמאן – סאנא

יו”ר איגוד עורכי הדין הירדנים מאזן רשידאת הדגיש את צידודה של ירדן בסוריה העומדת בכל תוקף מול ההליכים התוקפניים האמריקניים ובכללם מה שמוכנה בשם “חוק קיסר”.

בהודעה משלו בפני כתב סאנא בעמאן, קרא רשידאת היום לחזק את המגע העממי והרשמי של ירדן עם סוריה, בהבהירו כי השתקפויות החוק העוולני הזה אמורות לפגוע בכל המדינות השכינות של סוריה ובכללן ירדן.

הוא ציין כי הקנונייה הנרקמת נגד המדינה הסורית כבר באה בשל עמדתה העקרונית הקבועה כלפי השאלה הפלסטינית ובשל תמיכתה בהתקוממות, ובכן כל בני ערב צריכים לעמוד בכל מאודם מול הקנוניות והתוכניות הקולעות לחסל את השאלה הפלסטינית שהיא שאלתם המרכזית.