משרד החוץ הצרפתי : מתווה ישראל לסיפוח שטחים פלסטיניים מפיר החוק הבינ”ל

פאריז – סאנא

שר החוץ הצרפתי ג’אן איף לו דריאן הדגיש כי תוכניות הכיבוש הישראלי לסיפוח חלקים מהגדה המערבית מפירות החוק הבינ”ל.

לו דריאן אמר היום בישיבה לפרלמנט כי ספוח שטחים פלסטיניים ככל שיהיה שטחם, עלול להטיל איפול של ספיקות על מסגירות פתרון הסכסוך.

לו דריאן הוסיף כי תוכנית הסיפוח אי אפשר שתעבור ללא השלכות ,ואנחנו מעיינים בברירות שונות גם ברמה הלאומית ,וגם בתאום עם שותפנו האירופים הראשיים.