מועצת השורא האיסלאמית האירנית מגנה בתוקף את תוכניות הכיבוש הישראלי לסיפוח חלקים מהגדה המערבית

טהראן סאנא

יו”ר המועצה מוחמד באקר קליבאף שלח היום מסרים לראשי הפרלמנטים בעולם בהם קרא לפעול למען השמירה על זכויות העם הפלסטיני המדוכא, והדגיש כי הליכי ההתרחבות הציוניים מהווים הפרה בוטה ​​לחוקים והאמנות הבינלאומיים.

קליבאף קרא לארגונים הבינלאומיים לנקוט בצעדים אפקטיביים כדי להפסיק באופן מיידי את כל מעשי ההתרחבות של הכיבוש הציוני בפלסטין.

במברקים נפרדים שהופנו למזכ”ל האו”ם אנטוניו גוטרש, נשיא איגוד הפרלמנטים הבינלאומי גבריאלה קויבאס בארון, מזכ”ל איגוד הפרלמנטים האיסלאמיים מוחמד קורשי ניאס ומזכ”ל האיחוד הפרלמנטרי האסייתי מוחמד רד’א מג’יידי, קליבאף הדגיש את העמידה האיתנה של מועצת השורא האיראנית לצורך ההפסקה באופן מיידי את התנהלות הישות הציונית ופעולות הפרובוקציה שבוצעו על ידיה, המפרות את החוקים ומסכנות שלום וביטחון בינלאומיים, ודורש תמיכה בזכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני.

קליבאף הבהיר כי התוכניות והנהגים הבלתי חוקיים של הישות הציונית מהווים הפרה בוטה לחוקים בינלאומיים וסותרות את החלטות האו”ם, ובמיוחד את החלטת מועצת הביטחון מספר 2234, שמהוות תוקפנות חדשה נגד העם הפלסטיני וזכויותיו ההיסטוריות.