הגופים המעוניינים בדבר מגלים כמויות גדולות של כלי נשק ותחמושת משרידי ארגוני הטרור בפריפריה הצפונית של חאלב

חאלב – סאנא

במהלך השלמת העבודות לאבטחת האזורים המשוחררים בפריפריה הצפונית של חלב, תפסו הגופים המעוניינים בדבר כמויות גדולות של נשק ותחמושת משרידי ארגוני הטרור.

כתב סאנא דיווחח כי במהלך סריקת הכפרים המשוחררים בפריפריה הצפונית של חאלב, כדי להבטיח את שלומן של המשפחות שחזרו לבתיהן, מצאו הגופים המעוניינים בדבר כלי נשק ותחמושת, כולל מקלעים בינוניים, מרגמות, רובים, פגזי טנקים, פצצות אר בי ג’י, וכמויות גדולות של תחמושת של קליבר שונים.