סוריה מיצרת ומיצאת תרופות וויטרונריות על אף הסנקציות .. הענקת 20 אשורים טכניים ליצוא בשנת 2020