סוריה השלישית במדינות הערביות ביצור המושמושים וצפי היצור לשנה השוטפת מגיע ל-36 אלף טונה