סוריה היא הראשונה במדינות הערביות ביצור הדובדובן וכמויות הדובדובן לעונה זו מגיעות ל-49 אלף טונה