סוריה השלישית במדינות ערב ביצור משמשים וצפוי ליצור כ-36 אלף טונות השנה

דמשק – סאנא

משרד החקלאות והרפורמה החקלאית העריך כי יבול המשמשים לשנה בכ-36324 טונות.

מנהל היצור הצמחי במשרד החקלאות האגרונום עבד אלמועין קדמאני הבהיר בהודעה לסאנא כי סוריה במרכז התשעי במדינות העולם והשלישי במדינות הערביות ביצור המשמש אחרי מרוקו ואלג’ריה.