גורמים לבנוניים ופלסטיניים מדגישים את דחיית חוק קיסר