עוריקאת דורש מהחברה הביה”ל להכיר במדינת פלסטין

אל-קודס הכבושה – סאנא

מזכ”ל הוועד הביצועי של אש”ף סאאיב עוריקאת דרש היום – לפי סוכנות הידיעות הפלסטינית וופא – מהחברה הבינ”ל שתתרגם את עמדותיה הדוחות את תוכניות הסיפוח הישראליות, ותהפוך אותן למעשים החל מענישת בכירי הכיבוש על הפשעים שביצעו בקרב בני העם הפלסטיני ועד ההכרה במדינת פלסטין.

הוא הדגיש כי העם הפלסטיני חרף כל הנכבות שבאו אליו בזו אחר זו, עודנו דבוק בזכויותיו הלגיטימיות ובראשן הקמת מדינתו העצמאית עד גבולות 1967 שבירתה אל-קודס בנוסף לחזרתם של כל הפליטים הפלסטינים למולדתם ולשחרר את כל השבויים הפלסטינים שבתוך מעצרי הכיבוש הישראלי.