עשראווי דורשת מהחברה הבינ”ל להפסיק את פשעי ישראל

אל-קודס הכבושה – סאנא

חברת הוועדה הביצועית של אש”ף חנאן עשראווי דרשה מחדש היום – לפי סוכנות הידיעות וופא – מהחברה הבינ”ל שתישא במלוא אחריותה כלפי העם הפלסטיני ותעשה למען הפסקת פשעי הכיבוש הישראלי המובצעים נגדו, ובכן להעניש את הפושעים.

עשראווי ציינה כי הכיבוש הישראלי ממשיך את פשעי הטיהור האתני וההיגור השרירותי בנוסף להפרדה הגזענית והפגיעה באוצרות ובאתרים הקדושים של בני העם הפלסטיני בתמיכה ישירה מהממשל האמריקני תוך אתגר בוטה לחוק ולהחלטות הלגיטימיות הבינ”ל.

היא שמה את הדגש על כך שהעם הפלסטיני ימשיך הלאה את מאבקו מול  הכיבוש הישראלי ותוכניותיו הפושעניות עד החזרת מלוא הזכויות הגזולות והבלתי ניתנות לוויכוח ובראשן הקמת המדינה הפלסטינית העצמאית שבירתה אל-קודס.