הדובדבנים של סרע’איא בראש הפרות של היצוא, אבל הכפור פגע בעונה שלהם