בני סוריה מדגישים שחוק קיסר נחשב לטרור כלכלי

מחוזות – סאנא

אחרי שלא עלה בידיו של הממשל האמריקני יחד עם ציר התוקפנות, להגשים את התוכן של תוכניותיו דרך הטרור הכלכלי והסגר הפושעני באמצעות אישור מה שמכונה בשם “חוק קיסר” המיועד למנוע מבני העם הסורי שישיגו מזון ותרופות, עמדו בני העם הסורי  האלה בכל מאודם מול המלחמה האוניברסלית וגם התקשורתית הערבית-מערבית, ולא אפשרו למלחמה זו חרף קשיחותה ומרירותה  ושהיא בת 10 שנים, שתשפיע לשלילה על מורלם הגבוה, על מעמדם שהחזיקו ועל דביקותם הנהדרת במולדתם היקרה.

בהקשר זה הרבה אנשי משפט ותושבים שונים במיוחד משני המחוזות אל-חסכה ולטקיה, הדגישו כי “חוק קיסר” זה האחרון, כבר בא במסגרת קבוצת ההליכים התוקפניים המיועדים לפגוע בסוריה תחת סככה בינ”ל רחבה, אבל בני העם הסורי הפגינו גבורה בל תתואר והשיגו את הניצחון הנחרץ ברוב החזיתות, ומה שנשאר אין הוא אלא מעין מובלעות מזעריות שסוף הטרוריסטים שלהן ממשמש ובא.

ראוי לציין כי משפטנים וכלכלנים אחרים בסוריה ציינו כי מלחמה עוולנית זו שהוכרזה נגד בני מולדתם, כבר הקנתה להם מומחיות גדולה אשר אפשרה להם לסבול ולהתמודד עם כל תנאי המלחמה והסגר, ולחיות בכבוד תוך כדי ההסתמכות אך ורק  על אהבתם למולדתם, הערכתם לצבאם ואמונם במפקדתם.