הגבולות בין סוריה ללבנון ייפתחו ב-9 ו- 11 לחודש השוטף

ביירות – סאנא

מחלקת הביטחון הכללי בלבנון מסרה היום בהודעה משלה על פתיחת הגבולות היבשתיים עם סוריה רק ביומיים 9 ו- 11 לחודש הנוכחי.

המחלקה ציינה כי החלטה זו נתקבלה לפי הוראות הממשלה הלבנונית בדבר חזרת הלבנונים למולדתם יחד עם בני משפחותיהם ורק אלה שבסוריה, , וזה במצב ואם הביעו רצון לעשות כן.