אישור חבילת הליכים בשביל המשך יצור התרופות

דמשק – סאנא

על רקע ישיבת הממשלה כדי לדון במציאות של תעשיית התרופות בסוריה, אושרה קבוצת הליכים ומכניזמים גמישים האמורים להבטיח את המשך יצור התרופות במטרה להציף את השווקים הסוריות בכל מיני התרופות האלה.

יש לציין כי לישיבת הממשלה הצטרפו שני שרי הבריאות והכלכלה וסחר החוץ בראשותו של המהנדס עימאד ח’מיס, ובמהלכה נקבעו מחירי כל סוגי התרופות, ובה בעת הודגש הצורך להבטיח את הכמויות הדרושות אלהן נזקקים בתי החולים והקליניקות של הסקטור הכללי.