המשטרה האמריקאית עוצרת יותר מ 9000 בני אדם מפרוץ המחאות בארצות הברית