מתנחלים ישראלים גרפו אדמות לפלסטיניים בדרום-מערב שכם

אל-קודס הכבושה – סאנא

מתנחלים ישראלים פשטו היום על שטחיהם של הפלשטיניים שבדרום-מערב שכם בגדה המערבית, ולאחר מכן גרפו אותם במטרה להרחיב פעולות ההתנחלות באזור.

הממונה על תיק ההתנחלות בצפון הגדה ע’סאן דגלס אמר לסוכנות ו’פא כי המתנחלים פשטו עם מספר דחפורים על אזור כרם שקיר בשטחי הכפרים תל ואמאתין שבדרום-מערב עיר שכם, וגרפו אותם במטרה להשתלט עליהם לטובת פילוס כביש התנחלותי והרחבת התנחלות באזור.