בפני הנשיא אלאסד: ברסיק.. קרישאתי.. שרבק וח’ליל השביעו אימונים כמושלים חדשים למחזות הערים חומס אלקוניטרה דרעה ואלחסקה

דמשק – סאנא

בפני הנשיא מר בשאר אלאסד  השביעו היום אימונים: בסאם ממדוח ברסיק כמושל למחוז עיר חומס, מוחמד טארק זיאד קרישאתי כמושל למחוז עיר אלקוניטרה, מרואן איבראהים שרבק כמושל למחוז העיר דרעה, וע’סאן חלים ח’ליל כמושל למחוז עיר אלחסקה.

הנשיא אלאסד נפגש עם המושלים החדשים ונתן להם את הנחיותיו תוך הדגשת השיבות תפקידם של המושלים בהיותם אמצעי של קשר ישיר עם התושבים והרשיות המקומיות, דבר שמאפשר להם לעשות כל מה שביכולתם  לפתוח המחוזות ופרבריהם, ולהגיש את השירותים האופטימליים לתושבים.

הנשיא מר בשראר אלאסד הדגיש את חשיבות פעילות המושל בהיותו נציגו של השלטון המרכזי, וגורם שמשקיף על פעילות הרשיות והמערכות המקומיות והמרכזיות שבתוך המחוז, תוך אכיפת החוקים והתקנות ושמירת הביטחון בגבולות המחוז.

בפגישה נכחו ראש הממשלה המיהנדס עימאד ח’מיס ושר המנהל המקומי והסביבה המיהנדס חוסין מח’לוף.