משרד הבריאות הדגיש כי 3 מקרים החלימו ומקרי אחד נפטר מקורונה