הנשיא אלאסד הוציא צו תחיקתי שהאריך את כל הארכות החוקיות הנכללות בחוקים הקשורים למס החל מ 22 למאס 2020

דמשק – סאנא

הנשיא אלאסד הוציא צו תחיקתי שהאריך את כל הארכות החוקיות הנכללות בחוקים הקשורים למס החל מ 22 למאס 2020, תאריך התחלת הליכי המניעה הננקטים להתמודדות עם השלכות התפרצות ווירוס הקורורה.