שכירי החרב של הכיבוש הטורקי הציתו את האש בבתי התושבים בכפרים אלקאסמייה ואלריחנייה שבפרבר אלחסקה הצפוני

אלחסקה – סאנא

שכירי החרב של הכיבוש הטורקי מארגוני הטרור ממשיכים במעשיהם הנפשעים נגד התושבים, והם הדליקו את האש בבתיהם של האזרחים בכפרים אלקאסמייה ואלריחנייה שבפרבר אלחסקה הצפוני, וזאת לפי הנחיות מפעליהם הטורקים.

מקורות מקומיים מסרו לכתב סאנא כי שכירי החרב של כוחות הכיבוש הטורקי מקרב ארגוני הטרור הציתו היום את האש בבתיהם של האזרחים בכפרים אלקאסמייה ואלריחנייה שבצפון מערב העיירה תל תמר שבפרבר אלחסקה הצפוני, וזאת ימים ספורים לשריפת שדות החקלאים בכפר אלקאסמייה.