מקור צבאי מסר כי במסגרת שיתוף הפעולה הצבאי והטכני הקיים בין סוריה לרוסיה, הצד הרוסי בבסיס חמימים העביר היום בטקס מיוחד שהתקיים בבסיס לידי הצבא הערבי הסורי את הקבוצה השניה של מטוסי הקרב הרוסיים החדישים והמפותחים מסוג מיג 29.