מסבת עתונאים ליושב ראש מועצת העם מוחמד ג’יהאד א-לחאם ויושב ראש מועצת השורה האיראנית עלי לאריג’אני -וידיו