שכירי החרב הפרו-טורקיים שרפו שטחים מורחבים של שדות חקלאיים בכמה כפרים בנפת תל תמר

אל-חסכה – סאנא

שכירי החרב הפרו-טורקיים מקרב ארגוני הטרור ממשיכים בפשעיהם נגד התושבים ורכושם, ובהקשר זה הציתו היום בבוקר שטחים מורחבים מהשדות החקלאיים בכמה כפרים שבנפת העיירות תל תמר ואבו ראסין בפרבר אל-חסכה.

מקורות מקומיים באזור מסרו לכתב סאנא כי קבוצות משכירי החרב הפרו-טורקיים הדליקו היום בבוקר שריפה בכמה שדות לחטה ולשעורה השייכים לכפר א-דאו’ודיה, מלא נורי, אל-ערישה, אל-ג’מיליה, עבד א-סלאם, ואל-עזיזיה שבנפת העיירות תל תמר ואבו ראסין בפרבר אל-חסכה.

הכתב צטט את התושבים בכפרים אלה שאמרו כי השריפות התפשטו במהירות בעזרת הרוח וגרמו להשמדת כ-20 אלף דונומים משדות החטה והשעורה.