אל-פועאני קורא לתיאום ושילוב בין סוריה ולבנון

ביירות – סאנא

ראש הוועד הפועל של תנועת אמל הלבנונית, מוסטפא אל-פועאני, חידש את קריאתו לתיאום ושילוב בין סוריה ולבנון.

בנאום שנשא באל-הרמל בבקעא, הדגיש אל-פועאני את הצורך בפתיחת דושיח ישיר עם סוריה, מכיוון שהיא מייצגת את עומק לבנון.

ומשבין לבנון לסוריה היסטוריה של התקוממות וממדים תרבותיים, אנושיים והיסטוריים לפני שמדברים על צורכים כלכליים.

אל-פועאני קרא להתמקד בנושא פלסטין כשאלה מרכזית ולתמוך בעם הפלסטיני מול הברבריזם הציוני המתמשך.