סימפוזיון מדיני במחנה ח’אן א-שיח לרגל ציון יום אל-קודס הבינ”ל

פרבר דמשק – סאנא

הוועדה המכינה לפעיליות זכרון גזילת פלסטין וציון יום אל-קודס הבינ”ל הקימה היום סימפוזיון מדיני לרגל ציון זכרון יום אל-קודס הבינ”ל וזכרון 72 לנכבת פלסטין במחנה ח’אן א-שיח שבפרבר דמשק.

חבר הלישכה המדינית של חזית השחרור הפלסטינית יאסין מעתוק הצביע על הסכנה המאיימת על השאלה הפלסטינית ובעקר בשל ההתנחלות הציונית, והדגיש כי דבר זה מצריך הגדרת אסטרטיגיה לאומית מאוחדת שנשענת על העימות עם הכיבוש הציוני על ידי ההתנגדות וסיכול כל התוכניות הנועדות לגזול זכויותיו ההיסטוריות של העם הפלסטיני.

שגריר איראן בדמשק ג’ו’אד טורק אבאדי הדגיש את חשיבות התלכדות ציר ההתנגדות סביב למצפן פלסטין כדי לעמוד בפני כל הקנוניות של הכוחות הקולניאליסטיים, ובראשם אמריקה שמנסה להעביר את תוכניותיה הקולניאליסטיות באזור, וקבע כי אין ביכולתם של הישות הישראלית ושל כל הזוממים לטשטש את זכויותיו של העם הפלסטיני בשחרור ארצו והקמת מדינתו העצמאית שבירתה אל-קודס.