ערב יום אל-קודס: גופים וחוגים עממיים מדגישים כי ההתנגדות היא הדרך היחידה לשחרור השטחים מהכיבוש הישראלי

טהראן – סאנא

המועצה העליונה למהפיכה התרבותית באיראן הדגישה כי המאבק וההתנגדות הם הדרך היחידה לעימות עם הישות הישראלית כדי להביא לשחרורם של עיר אל-קודס ושל השטחים הכבושים על ידי ישות זו.

בהודעה שפרסמה המועצה היום, ערב זכרון יום אל-קודס הבינ”ל, כי ציון זכרון זה שנה את חישבונות חזית היהירות, משום שהוא מחזיר לתודעה האינושית את סבלו של העם הפלסטיני, ותורם בחיזוק האחדות של המוסלמים מתחת לדגל שחרור אל-קודס.

המסע הצבורי לתמיכה בפלסטין ובשאלות האומה מצדו הדגיש בהודעה דומה כי הדרך הנכונה להתמודד עם הכיבוש הישראלי היא דרך ההתנגדות על כל צורותיה, והדגיש כי הדוקטירינה הציונית היא דוקטירינה של תוקפנות והתפשטות, והיא ראש הפגיון  של התוכנית הקולנילסטית החמדנית.