אשור הליכים חדשים במגזרי החקלאות התעשיה וסחר החוץ לגיבוי הפתוח הכלכלי וחיזוק ההסתמכות העצמית

דמשק – סאנא

הממשלה אשרה היום הליכים חדשים במגזרי החקלאות התעשיה וסחר החוץ ובמשור החברתי, במטרה להמשיך את גיבוי הפתוח הכלכלי והעמקת ההסתמכות העצמית, והאצת יבוא המצרכים היסודיים שאינם מיוצרים מקומית, וזאת בצל השינויים הכלכליים והחברתיים מקומית ובינ”ל, בגין ההתמודדות עם מגיפת הקורונה וזאת במסגרת מתווה המדינה לעקוף את השפעות הסנקציות הכלכליות החד-צדדיות שמטילות מדינות המערב על סוריה.