מבזקים

האחרון שבהם הוא התחנה התרמית זייזון … שכירי החרב של ארדואן ממשיכים בפשעיהם על ידי השמדת התשתיות בסוריה