הנשיא מר בשאר אלאסד נועד עם הצוות הממשלתי המעוניין במאבק בנגיף קורונה בכדי לדון בהשלכות של ההתמודדות עם נגיף זה על חיי האזרחים