אלג’עפרי: הממשלה הסורית ביצעה התחיבויותיה באופן מלא וקבוע בקשר להגשת הסיוע – וידיו