מבזקים

במסגרת הליכי ההתמודדות עם נגיף הקורונה … חיטוי הרכיבים בכניסות לעיר חלב