מבזקים

אנשי המשטרה …מאמצים רבים לשמירת השלימות והביטחון