במסגרת פעילות ( הקולנוע בביתך ) הוקרנו שני הסרטים, דם א-נח’ל ומאו’רד