מבזקים

הפתיחה בהטלת העוצר של ימי שישי ושבת מדי שבוע

דמשק – סאנא

בשעה 12.00 אחרי הצהרים של היום הזה יום שישי, התחילו  צעדי ישום הטלת העוצר בכל רחבי סוריה במשך שני הימים שישי ושבת  מדי שבוע והחל מהשעה שנזכרה לעיל ועד שעה 6.00 של היום שלאחר.

ראוי להזכיר כי הצוות הממשלתי המעוניין באסטרטגיה הדיפת נגיף קורונה כבר החליט אתמול  להטיל את  העוצר המדובר בכל רחבי המדינה וכפי שצויין לעיל.

משרד הפנים הדגיש כי שוטרי ביטחון הפנים, אנשי המשטרה הצבאית ומערכות הביטחון אמורים לפקח על ביצוע העוצר המדובר, וכל ההליכים האלה מיועדים אך ורק לשמור על חייהם של התושבים, ולמנוע מהם שיילכו ויצטופפו בדרכים וברחובות.

דמשק

טרטוס

דרעא

 

לטקיה

חומס