העוצר בין המחוזות נכנס לתוקפו

דמשק – סאנא

החלטת העוצר בין המחוזות שנתקבלה על ידי הממשלה בישיבתה השבועית ביום ראשון שעבר, נכנסה לתוקפה היום בערב בשעה שש, ויימשך העוצר עד 16 –  4 – 2020.

החלטה זו אינה כוללת את המוסדות המוחרגים מהליכי העוצר, כדי לבטוח המשך פעיליות מוסדות השירותים, הבריאות, מגזר היצור בנוסף למקרים אינושיים וצורכיהם הייסודיים של התושבים.

הכניסה הצפונית של דמשק

הכניסה של חומס

הכניסה של אל-קונייטרה