הצוות הממשלתי האסטרטיגי להאבק במגיפת הקורונה : נהיגת משאיות עמוסות בירקות ופירות משווקי הירקות לפריפריות ומרכזי הערים