החלטה בדבר מניעת התנועה בין המחוזות והפריפריות

דמשק – סאנא

במסגרת צעדי המנע להתמודדות עם התפרצות נגיף קורונה הצוות הממשלתי המעונין ביישום צעדי המנע החליט למנוע את תנועת האזרחים בין מרכזי המחוזות לבין כל אזורי הפריפריות, חוץ מהאזרחים שמורשה להם החל ממחר ועד למועד אחר.

שר הפנים הגנרל מוחמד רחמון אמר כי צעד זה הוא צעד נוסף לצעדים שננקטו תחילה במסגרת ההתמודדות לנגיף קורונה .