הכנת שני מרכזי בידוד רפואי ומסעות חיטוי ברחובות ובממסדים של חלב