הטמפרטורות גבוהות מהממוצע וצפוי גשם בלילה

דמשק – סאנא

הטמפרטורות נוטות לעלות עד להיות גבוהות מהממוצע ברוב האזורים בשל השפעתו של אפיק נמוך.

השירות המטאורולוגי מצפה כי מזג האוויר יהיה מעונן חלקית ושרבי בדרך כלל ובעיקר באזורים המזרחיים ואלבאדיה עם סיכוי לירידת גשם מעל אזורי אלג’זירה ,ובלילה יהיה גשום החל מאזורי החוף .

ינשבו רוחות מזרחיות קלות עד מתונות באזור אלג’זירה והים קל בגובה הגלים.