יותר ממאמתיים תמונות בתערוכת הגולן הודות ליכולות העם והמנהיג – וידיו