מבזקים

סלוק ההריסות ותיקון התשתויות תופסים את סדר העדפויות של פעילות מחוז אידלב כדי להחזיר את העקורים לכפריהם ולעיירותיהם ששוחררו מידי הטרור