מסעי חיטוי והליכים של זהירות כדי להתמודד עם ווירוס קורונה בכל המחוזות