מבזקים

משרד התחבורה פתח בגל חיטוי בספינות ובנמלי התעופה

דמשק – סאנא

משרד התחבורה ובמסגרת צעדי המנע שנקט להתמודד עם נגיף קורונה, פתח בגל חיטוי בספינות ובנמלי התעופה בשיתוף פעולה עם צוות משרד הבריאות .

משרד התחבורה הדגיש בהודעה משלו כי צוות העבודה של המשרד והצוותים הרפואיים של משרד הבריאות החלו בפעולות חיטוי המבנים בנמלי התעופה האזרחיים .

יש לציין כי משרד התחבורה הורה לכל הגופים השייכים לו הן  בים , והן ביבשה ובאוויר לנקוט בצעדי חיטוי כצעד מנע להתמודד עם נגיף קורונה.