מבזקים

תדרוך עיתונאי לשר התרבות על אודות תוכנית משרד החינוך לפצות את התלמידים על תקופת החופשה הנוכחית