מבזקים

הפלסים השלימו את פעולת הבטחת האוטוסראדה חמאת –חאלב באזור מער חטאט