אל-מועלם למשלחת האו”ם : להכפיל מאמצי הארגונים הבינ”ל העובדים בעניינים הומניטריים ושל פיתוח כדי לעמוד בפני השלכות מלחמת הטרור המוטלת על הסורים

דמשק – סאנא

שר החוץ ו’ליד אל-מועלם קיבל היום בצהריים את פני המשלחת הבינ”ל המשותפת בראשותם של המנהל הביצועי של תוכנית המזון הבינ”ל דיוויד פיסלי ושל המנהלת הביצועית של ארגון האו”ם לילדות “היוניסף”  הנריתה פור.

בפגישה דנו שני הצדדים ביחסי שיתוף הפעולה המצויינים הקיימים בין ממשלת סוריה לתוכנית המזון הבינ”ל וארגון היוניסף, ובדרכים לחיזוק יחסים אלה לנוכח האתגרים האנושיים שבהם נתקלים הסורים בכל האזורים.

שר החוץ אל-מועלם הדגיש את חשיבות להכפיל מאמצי הארגונים הבינ”ל העובדים בעניינים הומניטריים ושל פיתוח כדי לעמוד בפני ההשלכות השליליות של מלחמת הטרור המוטלת על הסורים, אשר התבטאו לאחרונה בתוקפנות הטורקית הישירה על שטחי סוריה והפרת המשטר הטורקי לכל החוקים הבינ”ל ואמנת האו”ם, שמנצל את המצב האנושי הרע שהוא פועל יוצא לתוקפנותו וגיבויו הממושך לארגוני הטרור ,בנוסף לצורך לעמוד בפני הסנקציות החד-צדדיות המוטלות על מחיתם של הסורים.

אל-מועלם ציין כי ההתמודדות עם השלכות שליליות אלו מתאפשרת על ידי תרומתם של האו”ם והארגונים השייכים לו בביצוע תוכניות פיתוח שונים כדי לענות למצרכיהם של הסורים.

פיסלי ופור מצדם הביעו את הודאתם הרבה לממשלת סוריה התומכת בפעילות הארגונים האנושיים בסוריה, בנוסף לכל הגיבוי שהגישה בשנים שעברו וממשיכה להגיש לביצוע התוכניות ההומניטריות על כל צורותיהן, שמבצעים תוכנית המזון הבינ”ל והיוניסף בסוריה ,והדגישו את המשך התיאום ושיתוף הפעולה עם סוריה, כדי להביא לביצוען של כל התוכניות הנועדות לעמוד בפני ההשלכות השליליות שמהן סובלים הסוריים.