הצבא סיכל שתי התקפות שביצעו הטרוריסטים בגיבוי המשטר הטורקי נגד תרנבה ועתיקות שנשראח שבפרבר אידלב

אידלב – סאנא

כתב סאנא באזור הפעולות מסר כי ארגוני הטרור ובראשם ארגון ג’בהת א-נוסרה הטרוריסטי, ביצעו התקפה בגיבוים של כוחות המשטר הטורקי נגד כפר תרנבה מערבית לעיר סראקב שבפרבר אידלב הדרומי-מזרחי, וציין כי יחידות הצבא התמודדו עם ההתקפה לפי טכסיסים מדויקים, וביצעו הפגזות מסיביות, אשר הביאו להכשלת המתקפה, ולכך שהטרוריסטים ספגו אבדות והפסדים כבדים.

בציר פרבר אידלב הדרומי מסר הכתב כי יחידות הצבא ניהלו קרבות קשים עם הטרוריסטים המגובים על ידי כוחות הכיבוש הטורקי, אשר ביצעו התקפה על עתיקות שנשראח באזור מערת אל-נועמאן, אשר הביאו לסיכול המתקפה ולהריגת מספר טרוריסטים ופציעת אחרים בנוסף להשמדת מערכות הנשק שלהם.

במקביל לכך יחידות הצבא הערבי הסורי ממשיכות בפעולותיהן הממוקדות בציר ספוהן בפרבר אידלב הדרומי, במהלכן תקפו את הריכוזים של הטרוריסטים וקווי האספקה שלהם בטילים, בו בזמן שהן ממשיכות להתקדם בציר זה.